Revisionsberättelsen

Sven Alfvengren och Kjell-Åke Nordström pratar, Sven Norberg och Tommy Wahlgren lyssnar.

Sven Alfvengren och Kjell-Åke Nordström pratar, Sven Norberg och Tommy Wahlgren lyssnar.