Gutamalsgillet logo


Gudstjänst och summaratingg

Sune Österdahl håller gudstjänst på gutamål i Kastalen vid Fröjel kyrka 13 augusti kl 20.00. Gutamålsgillet samlas till summaratingg i Hejde bygdegård söndagen den 27 augusti kl 10.00-15.30. Inbjudan finns under medlemssidorna.