Gutamalsgillet logo


Årsmöte och Bokmässa

Gutamålsgillet håller sitt årsmöte på Restaurang Visborg söndagen den 31 mars. Samling 10.00. Gillet deltar på  Bokmässan på Almedalsbiblioteket 13-14 april.