Gutamalsgillet logo


Summaratingg

Gutamålsgillets traditionella sommarmöte äger rum söndagen den 25 augusti i Rone bygdegård. Medlemmar kan läsa inbjudan under medlemssidorna.