Gutamalsgillet logo


Gutamålets Dag

Gutamålets Dag firas traditionsenligt på Visby Strand söndagen den 10 november i ett varierat program med vårt gamla språk i centrum.