Buldardag

Sista lördagen i januari mellan 14 och 16 arrangerar Gutamålsgillet Buldardagar på ett tiotal platser på ön.