Gutamalsgillet logo


Gutamålsgillets Årdliste / OrdlistaGutamål -> svenska
Svenska -> gutamål
Sök på ord som börjar med havre.
Sök på ord som slutar med havre.
Sök på ord som innehåller havre.
Sök på ord som är exakt havre.

Gutamålets dag 2017
SvenskaGutamålOrdklass
flyghavre, Avena fatua, Polystichum communepäukhagreSubstantiv
gåshavre i säd, råglosta, Bromus secalinusfaxeSubstantiv
gåshavre, råglosta, Bromus secalinusgashavre, gashagre (glt.)Substantiv
havre, Avena sativa (latin), flyghavrehagre (Allmänt), havre (Allmänt), hagan, havan (Fårö), havrän, hagri (Fårö), hagra (Fårö)Substantiv
halm av havrehavrehalmSubstantiv
en vanlig foderhäck, fullastad med otröskad havrehavrehäkkSubstantiv
havrevippa, ax på havrehavrekippå (Lau), hagrekippe, hagrakippa (Fårö)Substantiv
havrekorn, korn av havrehavrekånnSubstantiv
mjöl av havrehavremjölSubstantiv
såll, grovt att "rissla" havre medhavarisslSubstantiv
skörd av havrehavreskördSubstantiv
sort av havrehavresårtSubstantiv
stack av otröskad havrehavrestakkSubstantiv
stubb efter avmejad havrehavrestubb, hagrastubb (Fårö)Substantiv
havreåker, åker med växande havrehagraakurSubstantiv
torrt finfördelat stråfoder och havre blandattårrhakkelseSubstantiv
sätta hö, timotej, korn eller havre i små stackarköisle, köisla (Fårö)Verb
blandsäd, havre och korn sådda tillsammansblandsedSubstantiv
blandsäd, havre och korn blandatbländå (Lau)Substantiv
havre som skatt till biskopenbiskåpshavreSubstantiv
vicker av många sorter sås på våren till kreatursfoder i blandning med korn eller havre, Vicia sativa (latin), fodervicker, åkervickerfodarvikkar, fodarvikkår, fodavikkarSubstantiv
sommarhavre (som mognar tidigt), havresort som mognar tidigtsummarhavreSubstantiv
utsädeshavresahavreSubstantiv
vithavre (havresort)veithavreSubstantiv