Gutamålsgillets Årdliste / OrdlistaGutamål -> svenska
Svenska -> gutamål
Sök på ord som börjar med havre.
Sök på ord som slutar med havre.
Sök på ord som innehåller havre.
Sök på ord som är exakt havre.

Gutamålets dag 2017
SvenskaGutamålOrdklass
flyghavre,
Avena fatua,
Polystichum commune
päukhagreSubstantiv, Maskulinum
gåshavre i säd,
råglosta,
Bromus secalinus
faxeSubstantiv, Maskulinum
gåshavre,
råglosta,
Bromus secalinus
gashavre,
gashagre (glt.)
Substantiv, Maskulinum
havre,
Avena sativa (latin),
flyghavre
hagre (Allmänt),
havre (Allmänt),
hagan,
havan (Fårö),
havrän,
hagri (Fårö),
hagra (Fårö)
Substantiv, Maskulinum
halm av havrehavrehalmSubstantiv, Maskulinum
en vanlig foderhäck, fullastad med otröskad havrehavrehäkkSubstantiv, Maskulinum
havrevippa,
ax på havre
havrekippå (Lau),
hagrekippe,
hagrakippa (Fårö)
Substantiv, Femininum
havrekorn,
korn av havre
havrekånnSubstantiv, Neutrum
mjöl av havrehavremjölSubstantiv, Neutrum
såll, grovt att "rissla" havre medhavarisslSubstantiv, Maskulinum
skörd av havrehavreskördSubstantiv, Femininum
sort av havrehavresårtSubstantiv, Maskulinum
stack av otröskad havrehavrestakkSubstantiv, Maskulinum
stubb efter avmejad havrehavrestubb,
hagrastubb (Fårö)
Substantiv, Maskulinum
havreåker,
åker med växande havre
hagraakurSubstantiv, Maskulinum
torrt finfördelat stråfoder och havre blandattårrhakkelseSubstantiv, Maskulinum
sätta hö, timotej, korn eller havre i små stackarköisle,
köisla (Fårö)
Verb, Välj:
blandsäd, havre och korn sådda tillsammansblandsedSubstantiv, Femininum
blandsäd, havre och korn blandatbländå (Lau)Substantiv, Femininum
havre som skatt till biskopenbiskåpshavreSubstantiv, Maskulinum
vicker av många sorter sås på våren till kreatursfoder i blandning med korn eller havre,
Vicia sativa (latin),
fodervicker,
åkervicker
fodarvikkar,
fodarvikkår,
fodavikkar
Substantiv, Ej angivet
sommarhavre (som mognar tidigt),
havresort som mognar tidigt
summarhavreSubstantiv, Maskulinum
utsädeshavresahavreSubstantiv, Maskulinum
vithavre (havresort)veithavreSubstantiv, Maskulinum