Gutamalsgillet logo


Gutamålsgillets Årdliste / OrdlistaGutamål -> svenska
Svenska -> gutamål
Sök på ord som börjar med ain.
Sök på ord som slutar med ain.
Sök på ord som innehåller ain.
Sök på ord som är exakt ain.

Gutamålets dag 2017
GutamålSvenskaOrdklass
ain (Allmänt)enträd, enbuske, Juniperus communisSubstantiv
ain-nytnöt, enstaka, en enstaka nöt på buskenSubstantiv
aine, ain'ene, envirke, envedSubstantiv
aineskraklå (Lau), ainakrakla (Fårö)torr enegrenSubstantiv
enar, ainar (Sundre), en (Fårö)smaklös, fadd, äcklig, vämjelig, för litet saltAdjektiv
ainarmen (bestämd form)den enarmadeSubstantiv
ainatjåkk, Fårenebusksnår,tättSubstantiv
ainaugarenögdAdjektiv
ainaugenenögd personSubstantiv
ainbaintn (bestämd form)den enbenteSubstantiv
ainbakkeenbacke, torr backe där det växer enbuskarSubstantiv
ainbandeenband, hank av eneSubstantiv
enbet, ainbetenbett, anspänning med en dragareSubstantiv
ainbetsgiårdenbetsseleSubstantiv
enbetsil, ainbetsilsele för en dragareSubstantiv
enbetsplog, ainbetsplogenbetsplogSubstantiv
ainbetsrusshäst i enbetSubstantiv
enbetsspissplog, ainbetsspissplogenbetsspetsplogSubstantiv
ainbällingg, ainbjällingg (Fårö)handjur som har en testikelSubstantiv
hainebröine (Alskog), hainabröine (Fårö), hainisbröini?? (Fårö), ainbröine (Lau)fint bryne ej gotländskt, Substantiv
ainbärenbärSubstantiv
ainbärreenbarrSubstantiv
ainbärsdrikkeenbärsdrickaSubstantiv
aindaendaAdjektiv
indaste, inderste, aindasta (superl.)(Fårö)varje, varenda, varje, uttryck då man glömt någotAdjektiv
ainde, aind', ende, end'endaPronomen
aindestendast, allenast, blottAdverb
aine, ain'ene, enar, enbuskar växandeSubstantiv
aine, lite aine, leite ainenågot litet, litet, smula, liten bit, litet, ännu, ett ögonblick, en liten stundAdverb
aineenris, som ströddes på golvetSubstantiv
aine sienas, likas, vara överensVerb
ainegrainenegrenSubstantiv
ainelunggepuksmör på enebuskar, vaxliknande på enebuskarSubstantiv
ainemor (Fårö)strandskog, tät av enSubstantiv
ainerabbenegrenSubstantiv
ainesenas, överens, komma bra överensVerb
ainesbandar (plural)gärdsgårdsvidjor av eneSubstantiv
ainesbastenbarkSubstantiv
ainesbraseenesbrasaSubstantiv
ainesbuske, ainbuskeenbuskeSubstantiv
ainesbuskeenebuskeSubstantiv
ainesbärreenbarr, enrisSubstantiv
ainesdrikkbyttedryckeskärl av ene, stopSubstantiv
ainesglånggeenblomSubstantiv
aineshelkil av eneSubstantiv
aineskanne, aineskannå (Lau)drickkanna av eneSubstantiv
ainesknaklå (Lau), h'ainesknakle (Lau)torr enbuske, en torr krokig enSubstantiv
aineskrake, ainaskrakå (Fårö)torr gammal enegren, vresig enegrenSubstantiv
aineskvisteneskvistSubstantiv
ainesneipe, ainasneipa (Fårö), ainesneipå (Lau)morkulla, Scolopax rusticolaSubstantiv
ainesputte, ainesputtå (Lau)enbarrSubstantiv
ainesrotenerotSubstantiv
ainesråik, ainiråik (Fårö)enerök, vid enbuskens blomning, rök från blommande enbuskeSubstantiv
ainessnärre, ainasnärri (Fårö)enekvistar, enrisSubstantiv
ainesstabbeen som är avhuggen högt upp, enestubbe (högt avhuggen)Substantiv
ainesstaurgärdsgårdsstör av eneSubstantiv
ainesstilkeneskvistSubstantiv
ainesstilkenekvistSubstantiv
ainesstydinggenstörSubstantiv
ainestryse, ainestryså (Lau)enruskaSubstantiv
ainestupptoppen på höga enarSubstantiv
ainestyttstaurstödjestör av eneSubstantiv
ainesvideenkvist, lång smalSubstantiv
ainetreieneträdSubstantiv
ainfaldur, ainfalduarenfaldigAdjektiv
ainfalduhaitenfaldighetSubstantiv
ainflakurmed tak lutande åt ett håll (om hus)Adjektiv
ainfärgenenfärgadAdjektiv
aingjårdenbetsseleSubstantiv
ainglånggeenblom, blommor på enbuskeSubstantiv
aingripskårgar (plural)engreppskorgarSubstantiv
ainhårna (Fårö)enhornig tackaSubstantiv
ainikvadå (Fårö)enekådaSubstantiv
ainireisi (Fårö)enerisSubstantiv
ainiskvärri (Fårö)enrisSubstantiv
ainisneipurägg (Fårö)morkulleäggSubstantiv
ainknake, ainknakå (Fårö)knöl på enbuske, engren, krokig, enegren, torr och vresigSubstantiv
ainkumenkom, endast, enbart, fåfängt, förgävesAdverb
ainlagenlag (ene och vatten som kokats)Substantiv
ainlagenlagSubstantiv
enlit, ainlitenligtAdverb
ainlitarenfärgadAdjektiv
ainlitenenfärgadAdjektiv
ainmaska (Fårö), ainmaskå (Lau)hål i fisknät, då en axel brustit och tvä maskor bivit enSubstantiv
ainmele, ainmäle, aimälesamtal mellan fyra ögonAdverb
ainmod, ajmodensam, rätt allenaAdjektiv
ainmänningg, ainmänninggsbat (Fårö)båt med ett par årorSubstantiv
ainmätt, aimättenmätt, mat av ett slag utan något tillAdjektiv
ainmättedå man äter ett slags matAdverb
ainrotenrot, rot på enbuskeSubstantiv
ainräumeenrum, i enrum, mellan fyra ögonAdverb
ainrömeenrumAdverb
ainsens (i uttr.) med ens, inte ens, lika mycket, lika ens, det gör detsamma, ense, vara vänner, överensAdverb
ainsamhaitensamhetSubstantiv
ainsinntaregensint, envis, egenAdjektiv
ainesknakå (Fårö), ainknakå (Lau), ainsknåkå (Näs)knöl på enbuske, enegren, torr och krokigSubstantiv
ainsliensligAdjektiv
ainslihaitenslighetSubstantiv
ainsnense, överensAdjektiv
ainspilå (Lau)enespjäla, spjäla av eneSubstantiv
enspänningg, ainspänninggenbetssläde, enbetSubstantiv
ainstakeatt bo enstaka eller ensamtAdjektiv
ainstakenenstaka (gård, hus), friståendeAdjektiv
ainstilkenekvist, enstjälkSubstantiv
enstridigar, ainstreidugurenvis, motvilligAdjektiv
ainstråppögla av ene i fastsättningsstenenSubstantiv
ainstydinggstödstör av eneSubstantiv
ainställtur (Fårö)envis , egen, underlig, störig, egensinnigAdjektiv
ainstydingg, einstydingg, ainstöringg (Lau)gammal ungkarl, enstöringSubstantiv
ainsummenensamAdjektiv
ainsummen, ainsammenensamAdjektiv
ainsumt (neutrum)endast, blottAdverb
ainsöiles, ainsylsvridna motsols (om träd)Adverb
ainsöiltar, ainsöilt (femininum, neutrum)om träd vridet motsols, envis, vridet motsols, om trädAdjektiv
ainsöiltar, ainsöiltår, ainsöiltur (Fårö)vriden mot solen (tall eller gran), vriden motsolsAdjektiv
ainsöilurvridet mot solen, motsolsvridet (om träd), envis, egensinnig (bildl.)Adjektiv
aintaken (Fårö)hus med en taksida, med tak åt ett hållAdjektiv
aintar (perfekt particip)(Fårö)enad, förenad, vännerVerb
aintomar, aintombur (Fårö), aintomur (Alskog)tomhänt, fåfäng, ledig, sysslolösAdjektiv
aintrètagur (Fårö)envis (att träta)Adjektiv
aintretingg (Fårö)envis personSubstantiv
aintretlienvisAdjektiv
aintretnenvis och förarglig, egensinnig, enträgenAdjektiv
ainträgenenträgenAdjektiv
aintändarnu en tråd i rör (vid väv)Adjektiv
aina, ainå, ainui uttryck som: Gu's trei u ainu! Guds däun u ainå! nå ve mig! vid allt heligtInterjektion
ainvarli, ainvarlugrallvarsamAdjektiv
ainvarlihait, ainvaluhait (Sundre)allvarsamhet, enfald, enkelhet, rättframhet, enslighet, ensamhetSubstantiv
ainvarlirenfaldig, ensligAdjektiv
ainveisarenvisAdjektiv
ainveishaitenvishetSubstantiv
ainveisinggen som är envisSubstantiv
ainvide, ainvidå (Lau)lång smal enkvist, enkvist, lång och smalSubstantiv
ainvittringg, ainvintringgettårig gumseSubstantiv
ainvitenenvis, självisk, enveten, nyfikenAdjektiv
ainvitter, enevitterbagge, gumseSubstantiv
ainvittra, ainvittrå (Lau)årsgammal tackaSubstantiv