Gutamålsgillets Årdliste / OrdlistaGutamål -> svenska
Svenska -> gutamål
Sök på ord som börjar med ain.
Sök på ord som slutar med ain.
Sök på ord som innehåller ain.
Sök på ord som är exakt ain.

Gutamålets dag 2017
GutamålSvenskaOrdklass
ain (Allmänt)enbuske enträd (Juniperus communis)Substantiv, Femininum
ain-nytnöt,
en enstaka nöt på busken
Substantiv, Femininum
aina,
ainå,
ainu
i uttryck som: Gu's trei u ainu! Guds däun u ainå! nå ve mig! vid allt heligtInterjektion, Välj:
Å Guss däu nå aina,
de var sant! (Fårö)
utropInterjektion, Välj:
enar,
ainar (Sundre),
en (Fårö)
smaklös, dåligt kryddad, fadd, äcklig, vämjeligAdjektiv, Välj:
ainarmen (bestämd form)den enarmadeSubstantiv, Maskulinum
ainatjåkk,
Får
tätt enebusksnårSubstantiv, Neutrum
ainaugarenögdAdjektiv, Välj:
ainaugenenögd personSubstantiv, Maskulinum
ainbaintn (bestämd form)den enbenteSubstantiv, Maskulinum
ainbakkeenbacke, torr backe där det växer enbuskarSubstantiv, Maskulinum
ainbandeenband,
hank av ene
Substantiv, Maskulinum
enbet,
ainbet
enbett, anspänning med en dragareSubstantiv, Välj:
ainbetsgiårdenbetsseleSubstantiv, Femininum
enbetsil,
ainbetsil
sele för en dragare, enbettseleSubstantiv, Femininum
enbetsplog,
ainbetsplog
enbetsplogSubstantiv, Maskulinum
ainbetsrusshäst i enbetSubstantiv, Femininum
enbetsspissplog,
ainbetsspissplog
enbetsspetsplogSubstantiv, Maskulinum
hainebröine (Alskog),
hainabröine (Fårö),
hainisbröini?? (Fårö),
ainbröine (Lau)
fint bryne ej gotländsktSubstantiv, Neutrum
ainbällingg,
ainbjällingg (Fårö)
handjur som har en testikelSubstantiv, Maskulinum
ainbärenbärSubstantiv, Neutrum
ainbärreenbarrSubstantiv, Maskulinum
ainbärsdrikkeenbärsdrickaSubstantiv, Femininum
aindaendaAdjektiv, Välj:
indaste,
inderste,
aindasta (superl.)(Fårö)
varje, varenda,
varje,
uttryck då man glömt något
Adjektiv, Välj:
ainde,
aind',
ende,
end'
endaPronomen, Välj:
aindestendast, allenast, blottAdverb, Välj:
aine,
ain'
ene,
envirke,
enved
Substantiv, Maskulinum
aine,
ain'
ene, enbuskar eneträSubstantiv, Maskulinum
aine,
leite aine,
lite aine,
leite aina (Lau),
litaine (Vamlingbo)
något litet, en smula, liten bit,
ett ögonblick, "töv leite aine" - vänta ett ögonblick,
en liten stund
Adverb, Välj:
aine sienas, likas,
vara överens
Verb, Välj:
aineenris, som ströddes på golvetSubstantiv, Vacklande
den aine,
dain',
f. d'ainu,
n. d'aine
den enePronomen, Välj:
ainegrainenegrenSubstantiv, Femininum
ainelunggepuksmör på enebuskar,
vaxliknande på enebuskar
Substantiv, Femininum
ainemor (Fårö)strandskog, tät av enSubstantiv, Femininum
ainerabbenegrenSubstantiv, Vacklande
ainesenas,
överens, komma bra överens
Verb, Välj:
ainesbandar (plural)gärdsgårdsvidjor av eneSubstantiv, Maskulinum
ainesbastenbarkSubstantiv, Maskulinum
ainesbraseenesbrasaSubstantiv, Maskulinum
ainesbuske,
ainbuske
enbuskeSubstantiv, Maskulinum
ainesbuskeenebuskeSubstantiv, Maskulinum
ainesbärreenbarr,
enris
Substantiv, Maskulinum
ainesdrikkbyttedryckeskärl av ene,
stop
Substantiv, Neutrum
ainesglånggeenblomSubstantiv, Maskulinum
aineshelkil av eneSubstantiv, Maskulinum
aineskanne,
aineskannå (Lau)
drickkanna av eneSubstantiv, Femininum
ainesknaklå (Lau),
h'ainesknakle (Lau)
torr enbuske,
en torr krokig en
Substantiv, Femininum
ainesknakå (Fårö),
ainknakå (Lau),
ainsknåkå (Näs)
knöl på enbuske,
enegren, torr och krokig
Substantiv, Femininum
aineskrake,
ainaskrakå (Fårö)
torr gammal enegren,
vresig enegren
Substantiv, Femininum
aineskraklå (Lau),
ainakrakla (Fårö)
torr enegrenSubstantiv, Femininum
aineskvisteneskvistSubstantiv, Maskulinum
ainesputte,
ainesputtå (Lau)
enbarrSubstantiv, Femininum
ainesrotenerotSubstantiv, Femininum
ainesråik,
ainiråik (Fårö)
enerök, vid enbuskens blomning,
rök från blommande enbuske
Substantiv, Maskulinum
ainessnärre,
ainasnärri (Fårö)
enekvistar,
enris
Substantiv, Neutrum
ainesstabbeen som är avhuggen högt upp,
enestubbe (högt avhuggen)
Substantiv, Maskulinum
ainesstaurgärdsgårdsstör av eneSubstantiv, Maskulinum
ainesstilkeneskvistSubstantiv, Maskulinum
ainesstilkenekvistSubstantiv, Maskulinum
ainesstydinggenstörSubstantiv, Maskulinum
ainestryse,
ainestryså (Lau)
enruskaSubstantiv, Femininum
ainestupptoppen på höga enarSubstantiv, Maskulinum
ainestyttstaurstödjestör av eneSubstantiv, Maskulinum
ainesvideenkvist, lång smalSubstantiv, Femininum
ainetreieneträdSubstantiv, Neutrum
ainfalduhaitenfaldighetSubstantiv, Femininum
ainfaldur,
ainfalduar
enfaldigAdjektiv, Välj:
ainflakurmed tak lutande åt ett håll (om hus)Adjektiv, Välj:
ainfärgenenfärgadAdjektiv, Välj:
aingjårdenbetsseleSubstantiv, Femininum
ainglånggeenblom,
blommor på enbuske
Substantiv, Maskulinum
aingripskårgar (plural)engreppskorgarSubstantiv, Maskulinum
ainhårna (Fårö)enhornig tackaSubstantiv, Femininum
ainikvadå (Fårö)enekådaSubstantiv, Femininum
ainireisi (Fårö)enerisSubstantiv, Neutrum
ainiskvärri (Fårö)enrisSubstantiv, Neutrum
ainisneipurägg (Fårö)morkulleäggSubstantiv, Neutrum
ainknake,
ainknakå (Fårö)
knöl på enbuske,
engren, krokig,
enegren, torr och vresig
Substantiv, Femininum
ainkumenkom, endast, enbart,
fåfängt, förgäves
Adverb, Välj:
ainlagenlag (ene och vatten som kokats)Substantiv, Maskulinum
ainlagenlagSubstantiv, Maskulinum
enlit,
ainlit
enligtAdverb, Välj:
ainlitarenfärgadAdjektiv, Välj:
ainlitenenfärgadAdjektiv, Välj:
ainmaska (Fårö),
ainmaskå (Lau)
hål i fisknät, då en axel brustit och tvä maskor bivit enSubstantiv, Femininum
ainmele,
ainmäle,
aimäle
samtal mellan fyra ögonAdverb, Välj:
ainmod,
ajmod
ensam, rätt allenaAdjektiv, Välj:
ainmänningg,
ainmänninggsbat (Fårö)
båt med ett par årorSubstantiv, Femininum
ainmätt,
aimätt
enmätt,
mat av ett slag utan något till
Adjektiv, Välj:
ainmättedå man äter ett slags matAdverb, Välj:
ainrotenrot,
rot på enbuske
Substantiv, Femininum
ainräume(uttryck "ei ainräume") i enrum, mellan fyra ögonAdverb, Neutrum
ainrömeenrumAdverb, Välj:
ainsens (i uttr.) med ens, inte ens,
lika mycket, lika ens, det gör detsamma,
ense, vara vänner, överens
Adverb, Välj:
yvarains,
yvar ains
överens, av samma åsikt,
ense,
eniga
Adverb, Välj:
ainsamhaitensamhetSubstantiv, Femininum
ainsinntaregensint,
envis,
egen
Adjektiv, Välj:
ainsliensligAdjektiv, Välj:
ainslihaitenslighetSubstantiv, Femininum
ainsnense,
överens
Adjektiv, Välj:
ainesneipe,
ainasneipa (Fårö),
ainesneipå (Lau),
ainsneipå (Lau)
morkulla (Scolopax rusticola)Substantiv, Femininum
ainspilå (Lau)enespjäla,
spjäla av ene
Substantiv, Femininum
enspänningg,
ainspänningg
enbetssläde,
enbet
Substantiv, Femininum
ainstakeatt bo enstaka eller ensamtAdjektiv, Välj:
ainstakenenstaka (gård, hus),
fristående
Adjektiv, Välj:
ainstilkenekvist,
enstjälk
Substantiv, Maskulinum
enstridigar,
ainstreidugur
envis,
motvillig
Adjektiv, Välj:
ainstråppögla av ene i fastsättningsstenenSubstantiv, Femininum
ainstydinggstödstör av eneSubstantiv, Maskulinum
ainställtur (Fårö)envis ,
egen,
underlig,
störig,
egensinnig
Adjektiv, Välj:
ainstydingg,
einstydingg,
ainstöringg (Lau)
gammal ungkarl,
enstöring
Substantiv, Maskulinum
ainsummenensamAdjektiv, Välj:
ainsummen,
ainsammen
ensamAdjektiv, Välj:
ainsumt (neutrum)endast, blott, ensamtAdverb, Välj:
ainsöiles,
ainsyls
vridna motsols (om träd)Adverb, Välj:
ainsöiltar,
ainsöiltår,
ainsöiltur (Fårö)
motsolsvriden (tall eller gran)Adjektiv, Välj:
ainsöiltar,
ainsöilt (femininum, neutrum)
om träd (virket) vridet motsols,
envis (om människa)
Adjektiv, Välj:
ainsöilurmotsolsvridet (om träd),
envis, egensinnig (bildligt om människa)
Adjektiv, Välj:
aintaken (Fårö)hus med en taksida, med tak åt ett hållAdjektiv, Välj:
aintar (perfekt particip)(Fårö)enad,
förenad,
vänner
Verb, Välj:
aintomar,
aintombur (Fårö),
aintomur (Alskog)
tomhänt,
fåfäng,
ledig,
sysslolös
Adjektiv, Välj:
aintrètagur (Fårö)envis (att träta)Adjektiv, Välj:
aintretingg (Fårö)envis personSubstantiv, Maskulinum
aintretlienvisAdjektiv, Välj:
aintretnenvis och förarglig,
egensinnig, enträgen
Adjektiv, Välj:
ainträgenenträgenAdjektiv, Välj:
aintändarnu en tråd i rör (vid väv)Adjektiv, Välj:
ainvarli,
ainvarlugr
allvarsamAdjektiv, Välj:
ainvarlihait,
ainvaluhait (Sundre)
allvarsamhet,
enfald, enkelhet, rättframhet,
enslighet, ensamhet
Substantiv, Femininum
ainvarlirenfaldig,
enslig
Adjektiv, Välj:
ainveisarenvisAdjektiv, Välj:
ainveishaitenvishetSubstantiv, Femininum
ainveisinggen som är envisSubstantiv, Maskulinum
ainvide,
ainvidå (Lau)
lång smal enkvist,
enkvist, lång och smal
Substantiv, Femininum
ainvitenenvis,
självisk, enveten,
nyfiken
Adjektiv, Välj:
ainvitter,
enevitter
bagge, gumseSubstantiv, Maskulinum
ainvittra,
ainvittrå (Lau)
årsgammal tackaSubstantiv, Femininum
ainvittringg,
ainvintringg
ettårig gumseSubstantiv, Maskulinum