Gutamalsgillet logo


Fäi-Jakåpräise – resultat genom åren

Vinnande författare och bidrag.

2017

Första pris
Mats Ahlby: Rambas

Andrapris
Birgit Larsson: Summarkvälld

Delat tredje pris
Ing-Marie Larsson: Fammus förkel

Hedersomnämnanden
Roland Olsson: Mein sykklar

Juryn har valt att även ge hedersomnämnande till två bidrag som vi tycker kan passa för barn att läsa och läsas för.
Bertil Larsson: Ture och Doris
Vera Sollerman: Räimlaikar

2016

Första pris
Bo-Georg Lindgren: Dråimi

Andrapris
Torsten Nilsson: Burlesque

Delat tredje pris
Roland Olsson: Man vait int vafför man int vait

Hedersomnämnanden
Åsa Karlsson: Ei hude pa i gammel smide
Bertil Larsson: Rabbisungen Pelle

2015

Första pris
Roland Olsson: Såkkardrikku, fettbåns u chukla

Andrapris
Vera Sollerman: Klukku tei, Middagar, Otendag och Aftmat

Delat tredje pris
Birgit Larsson: Ringgen
Torsten Nilsson: Möitar

Hedersomnämnanden
Mats Ahlby: Johans summar
Kerstin Kjellin: Böiraisu

2014

Första pris
Britta Pehrsson: Bikymmar bei Astäuas

Delat andrapris
Bojan Larsson: Haime
Torsten Nilsson: En man och kan (ännu) omålede tavlar

Tredje pris
Roland Olsson: Faffens brev ti Kim

Hedersomnämnanden
Henry Lindqvist: Världen eidag

2013

Första pris
Roland Olsson, Visby: Strandbodsremiss

Delat andrapris
Torsten Nilsson, Hägersten: Sårken/En gammel mans boning
Vera Sollerman, Visby: Kärlaiken talar tu ganggar

Tredje pris
Bojan Larsson, Klintehamn: Summarläug 1948

Hedersomnämnanden
Kerstin Kjellin, Visby: Mobiliseringsteidar
Peter Jankert: Ja vill takke leive
Ing-Mari Larsson, När: En leitn drupe

2012

Första pris
Torsten Nilsson, Hägersten: Signe

Delat andrapris
Kerstin Kjellin, Visby: Gamble postväsku
Roland Olsson, Visby: De smakt int alls ille de naj, sägd Faffen um hamburgarn

Tredje pris
Bojan Larsson, Klintehamn: Tråskdag 1950

Hedersomnämnanden
Barbro Pettersson, Burs: Åien me åt årsteidar
Kerstin Jonmyren, Burgsvik: Lasse
Vera Sollerman, Klintehamn: Pa väg haim

2011

Första pris
Britta Pehrsson, Slite: Banis själar kummar fran röimdi

Andra pris 
Roland Olsson, Visby: Ingentingg jär falit för en körkmack

Tredje pris
Greger Söderlund, Västerhaninge: Så var de da …

Hedersomnämnanden
Martina Åkesson Wollbo, Väskinde: Aftonbön
Vera Sollerman, Klintehamn: Mio min Mio-kattbåns me yvi päls

2010

Första pris
Bosse Carlgren, Visby: Vaim tråistar?

Andra pris
Britta Pehrsson, Slite: En vakkar dag pa ladingen

Delat tredjepris
Henry Lindkvist, Hemse: Gutasagu
Bojan Larsson, Klintehamn: Handelsbodi

Hedersomnämnanden
Ing-Mari Larsson, När: När Pigge blai idol ei körku
Hilding Larsson, Visby: Jesus pa P arten
Margit Arwesson, Visby: Mormors bryggarhäuse

2009

Första pris
Gunilla Brogren, Fårö: Ett fartöig kumbur lasta me citroner u penggar

Andra pris
Erik Hallgren, Almunge: Tiden kummar aldri atar

Tredje pris
Bojan Larsson, Klintehamn: Gardskaupe

Hedersomnämnanden
Britta Pehrsson, Slite: Ettarmäle
Henry Lindkvist, Hemse: Summarkväld

2008

Första pris
Lars-Erik Lingström, Rättvik: Leil sårk

Delat andrapris
Bojan Larsson, Klintehamn: En arbetsdag på Kupan i Hemse
Britta Pehrsson, Slite: Ja u Amerike

Tredje pris
Lars Larsson, Vallstena: Manda u Oskar

Hedersomnämnanden
Bo-Georg Lindgren, Eskelhem: Ei Leingärde ängge
Hilding Larsson, Visby: Slåttardag ei moffas änge

2007

Första pris
Britta Pehrsson, Slite: Pa tal um kärlaik

Delat andrapris
Gunilla Brogren, Fårö: Ebba, Kajsa u Axel
Osborne Nyström, Fårö: Engelsmannen sum försvannt pa Fårö

Delat tredjepris
Evy Svensson, Bunge: De jär nå yvar åtti år sen
Lars Larsson, Vallstena: Tjur’n sum böit namn feir ganggar

Hedersomnämnanden
Lisbet Hermansson, Visby: Gassn Pelle
Henry Lindkvist, Visby: Stormvarningshistorie

2006

Första pris
Arne Lindahl, Östergarn: De var äi släute av septembar 1920

Andra pris
Ing-Marie Larsson, När: Kluckå var elvå

Bästa dikt med spöktema
Henry Lindkvist, Visby: Novembarnat

Hedersomnämnande
Thora Hellström, Burs: Översättning av spökhistoria av Ulf Palmenfelt

2005

Första pris
Britta Ahrling Pehrsson, Slite: Ti gärä upp räckninggi

Andra pris
Kerstin Jonmyren, Burgsvik: Löftet

Tredje pris
Bertil Brynolf, Visby och Hall: Janne och Hanna Normen, fiskarfamilj på Hallshuk

Hedersomnämnande
Britta Ahrling Persson, Slite: Mor Botilda och runstaven

Bästa skildring av en viking
Britta Ahrling Pehrsson, Slite: Mor Botilda och runstaven

2004

Första pris
Henry Lindkvist, Visby: En dag um haustn

Andra pris
Gun Lindahl-Julin och Arne Lindahl, Östergarn: Ei häude pa en källing

Tredje pris
Vera Sollerman, Klintehamn: Vaim årkar grate

Hedersomnämnande
Osborne Nyström, Fårö: Di dauda pa Röisnäs

Bästa hexameter
Arne Lindahl, Östergarn: Summardag bi strandi

2003

Första pris
Birgit Larsson, Vamlingbo: Släukhule

Andra pris
Gun Lindahl-Julin och Arne Lindahl, Östergarn: Katten Oskars äventyr

Tredje pris
Birgit Larsson, Vamlingbo: Trilubitn sum gärrd a langg raisu

2002

Första pris
Calymene (Birgit Larsson, Vamlingbo): Summarnat u graun

Andra pris
Sven Håkansson, Göteborg: Di unnslause

Delat tredje pris
Torsten Nilsson, Hässelby: Hästns auge
Osborne Nyström, Fårö: Skreivarmartull
Vera Sollerman, Klintehamn: Soknis haidasman

Hedersomnämnande
Sun af Sande (Karl Larsson, Sanda): Nad äi naud

Bästa sonett
Bosse Carlgren, Visby: Kräistäids-sonett

2001

Första pris
Barbro Pettersson, Burs: Tystar u stadu blant fålk (ellar De väntar ja ännu pa)

Andra pris
Britta Pehrsson, Slite: En nöiar täid …

Tredje pris
Ingvar Larsson, Fårö: A pansionärsraisu

Hedersomnämnande
Torsten Nilsson, Hässelby: Livscykling