Gutamalsgillet logo


Mycket gutamål på scenen

Gutamålet får en framträdande plats på de gotländska scenerna sommaren 2015. Det blev tio magiska föreställningar plus uppskattade kringarrangemang när Gutamålsgillet gav “Ei häude pa Fäi-Jakå” i slutet av juni vid Fie i Lau. Första helgen i juli flyttar gutamålscenen till grannsocknen När där musikalen “Teid´n star stiill, det är mänsku sum gar” intar vackra Närsakar. 9.7 – 2.8 kan man uppleva gutamålet igen då Bottarveteatern bjuder på “Gull ellar gräus” i Vamlingbo. Tre scenarrangemang med gutamålet i centrum och det just det år när Gutamålsgillet fyller 70. Publikbilden togs vid sista föreställningen av Fäi-Jakåpjäsen.