9

Vissa passar på att ta en svängom. Här två kända scenpersonligheter, Ingrid Wahlgren och Arne Ohlsson.