5

Med blommor, present och en bamsekram av ordföranden avtackades Bojan Hejdenberg för sina år i Bojans Bodi. Hon lovar fortsätta sälja, men själva boden flyttas.