Gutamalsgillet logo


Lambbaitar bei Aikstestrandi
Ildsläukare ei summarnati
Lyntreie skyddar gamble byggninggar
Hånnlambi veilar bei Broträsk
Aftmat ei kvällssoli
Akarväg me blalussärn pa ain seidu u ladinggskånn pa danne

Älvdalen – Gotland

Man skulle också kunna skriva älvdalska – gutamål i rubriken, för det var gemensamma språkliga erfarenheter som utbyttes när en grupp från Älvdalen i Dalarna kom till Gotland. I Älvdalen lever det gamla språket, övkallspråtje, mer i vardagen än vårt gutamål, kanske inte helt oväntat om man betänker att Älvdalen har 5.000 innevånare och Gotland 60.000. Dessutom pågår nu ett projekt, uppbackat med flera miljoner från Allmänna Arvsfonden, för att säkra språkets framtid i Älvdalens kommun. Där är vi ännu inte på Gotland. En grupp från Gutamålsgillet mötte representanter för  motsvarigheten i Älvdalen och man kunde informera varann om sina utmaningar och framgångar. Likheterna visade sig vara fler än olikheterna, men åtskilliga idéer bollas mellan grupperna och kommer säkert till nytta i de båda språkområdena.
Läs mer →

37 nya i Gutamålsgillet

Vid Gutamålsgillets 73:e årsmöte valdes hela 37 personer in i gillet. Vid årsskiftet hade gillet 542 medlemmar och medlemsutvecklingen har varit mycket god från 2008 då gillet ändrade invalsrutiner. Nu kan alla intresserade bli medlemmar. Det blev ett traditionellt årsmöte med omval över hela linjen, med en rad underhållande talare, med glad musik, med god mat, klukku tei u otndag och inte minst många samtal medlemmarna mellan under hela dagen. I fjol uppmärksammade Gutamålsgillet företag och organisationer som använder gutamålet i sin marknadsföring. Priset – Janräunu – gick till Campus Gotland för en kampanj med sainhaust i budskapet. På årsmötet möttes ett förslag om att uppmärksamma gutamålet i det offentliga rummet med stort bifall. På Gutamålets Dag i november kommer detta att prisas med en ny Janräunu. I den omvalda styrelsen sitter Tommy Wahlgren, ordförande, Lotta Sandstöm, vice ordförande, Eva Gahnström, sekreterare, Sven Pettersson, kassör och ledamöterna Ing-Mar
Läs mer →

Gutamålsgillet växer

Söndag 31 mars håller Gutamålsgillet sitt 73:e årsmöte, där man kan konstatera att gillet växer. Vid årsskiftet hade Gutemålsgillet 542 medlemmar och 36 har anmält intresse av att bli invalda på söndag. Det stigande intresset för Gotlands gamla språk  märks bland annat genom dagliga förfrågningar om gutamålsord, ökande antal besök på nätet och daglig närvaro i massmedia. Årsmötet lockar som vanliga många, omkring 140 har anmält sig och även det är ett exempel på det stigande intresset. Gutamålsgillet satsar på hållbarhet genom att dela ut tygkassar med texten AnsnPusn till närvarande medlemmar.
Läs mer →

Succé för 13:e Buldardagen

Mellan klockan 14 och 16 den 26 januari hördes gutamål över hela ön. Gutamålsgillets Buldardag firades på 12 platser och det bjöds på många skiftande aktiviteter. Egentligen är det bara meningen att man ska buldre för fulla muggar, men det fanns många hjälpmedel för att få buldrandet ännu mer buldrande. I Lau hade man musikfläta, på Gråbo levande musik och ordfrågesport, i Katthammarsvik konstaterade man att gutamålet pratas olika i olika socknar och i Fårösund var det tipsrunda. Bland övriga rapporter märks gutamålsfilm i Burgsvik, gutamålsord av Anna Kajsa Hallgard i Sproge, barndomsupplevelser på Märthas Café i stan och både nya och gamla gutamålsord ventilerades på Fårö. Omkring 250 personer gästade de tolv platserna och alla såg fram emot nästa års upplaga av Buldardagen, som för övrigt äger rum den 25 januari 2020 om man redan nu vill anteckna i kalendern. Burgsvik Sproge Gråbo Katthammarsvik Stenkyrka Fårösund Västerhejde
Läs mer →