Gutamalsgillet logo


Vintarn har gat hart at bryggu
Lergravsportn
Ladingg pa Haugklint
Lagvattn u aurhögar pa Furilden

37 nya i Gutamålsgillet

Vid Gutamålsgillets 73:e årsmöte valdes hela 37 personer in i gillet. Vid årsskiftet hade gillet 542 medlemmar och medlemsutvecklingen har varit mycket god från 2008 då gillet ändrade invalsrutiner. Nu kan alla intresserade bli medlemmar. Det blev ett traditionellt årsmöte med omval över hela linjen, med en rad underhållande talare, med glad musik, med god mat, klukku tei u otndag och inte minst många samtal medlemmarna mellan under hela dagen. I fjol uppmärksammade Gutamålsgillet företag och organisationer som använder gutamålet i sin marknadsföring. Priset – Janräunu – gick till Campus Gotland för en kampanj med sainhaust i budskapet. På årsmötet möttes ett förslag om att uppmärksamma gutamålet i det offentliga rummet med stort bifall. På Gutamålets Dag i november kommer detta att prisas med en ny Janräunu. I den omvalda styrelsen sitter Tommy Wahlgren, ordförande, Lotta Sandstöm, vice ordförande, Eva Gahnström, sekreterare, Sven Pettersson, kassör och ledamöterna Ing-Mar
Läs mer →

Gutamålsgillet växer

Söndag 31 mars håller Gutamålsgillet sitt 73:e årsmöte, där man kan konstatera att gillet växer. Vid årsskiftet hade Gutemålsgillet 542 medlemmar och 36 har anmält intresse av att bli invalda på söndag. Det stigande intresset för Gotlands gamla språk  märks bland annat genom dagliga förfrågningar om gutamålsord, ökande antal besök på nätet och daglig närvaro i massmedia. Årsmötet lockar som vanliga många, omkring 140 har anmält sig och även det är ett exempel på det stigande intresset. Gutamålsgillet satsar på hållbarhet genom att dela ut tygkassar med texten AnsnPusn till närvarande medlemmar.
Läs mer →

Succé för 13:e Buldardagen

Mellan klockan 14 och 16 den 26 januari hördes gutamål över hela ön. Gutamålsgillets Buldardag firades på 12 platser och det bjöds på många skiftande aktiviteter. Egentligen är det bara meningen att man ska buldre för fulla muggar, men det fanns många hjälpmedel för att få buldrandet ännu mer buldrande. I Lau hade man musikfläta, på Gråbo levande musik och ordfrågesport, i Katthammarsvik konstaterade man att gutamålet pratas olika i olika socknar och i Fårösund var det tipsrunda. Bland övriga rapporter märks gutamålsfilm i Burgsvik, gutamålsord av Anna Kajsa Hallgard i Sproge, barndomsupplevelser på Märthas Café i stan och både nya och gamla gutamålsord ventilerades på Fårö. Omkring 250 personer gästade de tolv platserna och alla såg fram emot nästa års upplaga av Buldardagen, som för övrigt äger rum den 25 januari 2020 om man redan nu vill anteckna i kalendern. Burgsvik Sproge Gråbo Katthammarsvik Stenkyrka Fårösund Västerhejde
Läs mer →

Buldar på 12 platser på ön

För 13:e gången ordnar Gutamålsgillet Buldardag på lördag 26 januari mellan 14 och 16. Det ska buldres på 12 platser på ön från Fårö i norr till Burgsvik i söder, Katthammarsvik i öster till Sanda i väster. Att buldre är i detta sammanhang att låta gutamålet flöda några timmar och kan man inte språket går det bra att bara lyssna, ställa frågor, diskutera gutamålets ord och fraser, ja helt enkelt att ha det trevligt på gutamål. Det blir såklart tillfälle till otndag, alltså att ta sig en fika med tilltugg. Här finns annonsen med de tolv platserna.
Läs mer →