Gutamalsgillet logo


Lergravsportn
Lagvattn u aurhögar pa Furilden
Ladingg pa Haugklint
Vintarn har gat hart at bryggu

Gutamål på mjölkpaketen

Sommaren 2011 kunde man läsa gutamål på mjölkpaketen. I text och bild berättades den gotländska mjölkhistorien. Nu går de fyra s.k. panelerna i repris. Från första juli kan man åter läsa gutamål och se gamla bilder på människor och kor. Dessutom lite annat som kan vara bra att veta om Gotland. Det var i mitten av 00-talet som fem medlemmar i Gutamålsgillet, Bojan Hejdenberg, Vera Sollerman, Karin Mårtensson, Pernilla Olsson och Ingrid Wahlgren, började diskutera möjligheten att få in gutamål på mjölkpaketen. Arla nappade några år senare och 2011 var det dags att presentera såväl gutamålet som gotländsk mjölkhistoria på paketen. Nu i sommar ska Arla lansera en lokalproducerad gotlandsmjölk och då har man åter tagit fram de gamla gutamålsbaksidorna. Eller framsidorna om man så vill.
Läs mer →

Gymnasister mötte gutamålet

Närmare 200 elever från Wisbygymnasiet har fått en tvåtimmars gnuggning i gutamål med hjälp av ledamöter i Gutamålsgillet. Det var elever ur årskurs två på gymnasiet som mötte vårt urgamla språk ur en rad aspekter. Eleverna testades på gutamålsord och fraser och kunskaperna var oväntat goda. Det ansåg både informatörer och inte mist arrangören, gymnasieläraren Jane Ahrling. Lotta Sandström, Ingrid Wahlgren, Ola Arvidsson och radioprofilen Mari Winarve stod på scenen tillsammans med programledarna Bosse Carlgren och Tommy Wahlgren. Man talade om gutamål till vardagslag och på kulturscener, i marknadsföring och inte minst allt på nätet från ordlista till facebook (tröinkeik på gutamål), rap och nya gutamålstexter till poplåtar. Med hjälp av film,sånger och ny teknik fick eleverna sig en massa gutamål till livs och om man får lita till det ljudliga engagemanget och applåderna blev det en lyckad dag när gymnasisterna mötte gutamålet.
Läs mer →

Gutamål på bokmässan

Den årliga bokmässan har arrangerats på Almedalsbiblioteket. Vid tre tillfällen stod gutamålet i centrum på mässan förutom att Bojans Bodi var öppen hela tiden. Ing-Marie Tellström läste valda stycken från Gutamålsgillets skrivartävling. Barbro Pettersson, Bosse Carlgren och Tommy Wahlgren samtalade om boken Gutamålsnamn på växter och lite senare var det sagostund där Ingrid Wahlgren läste sagor på gutamål. Många intresserade passerade, frågade om ord och fraser och flera anmälde intresse att bli medlem i Gutamålsgillet.
Läs mer →
Som vanligt många medlemmar (150) och högt buldar på årsmötet.

Två nya i gillestyrelsen

Gutamålsgillet har haft årsmöte med 150 deltagare på Restaurang Wisborg. 55 nya medlemmar valdes in och Gutamålsgillets styrelse fick två nya ledamöter. Efter 12 år i styrelsen avgick Sven Norberg i Gammelgarn och ersattes av Kjell Hedin, Hemse. Gunnar Pettersson, kassör i styrelsen, hade avböjt återval och ersattes nu formellt av Sven Pettersson, som varit adjungerad kassör sedan ett halvår. Tommy Wahlgren omvaldes som ordförande och det blev i övrigt omval i styrelsen som nu förutom de nämnda består av Lotta Sandström, vice ordförande, Eva Gahnström, sekreterare, Marianne Hult, Ing-Marie Tellström och Aina Hjärne. Jubileumsåret 2015 blev mycket lyckosamt med teater, två bokutgåvor och flera större publikarrangemang. Se PO Karströms bilder, klicka på bilden för bildtext.  
Läs mer →