Gutamalsgillet logo


Lauen gäulnar u fallar snart ner ti marki
Lynlauen har fallt pa rygg u veisar bäuken
Haustskäumninggi ei rytt u gäult yvar skogen
Äutsikt fran körktånne ei Bro

Campus fick Janräunu

Det blev Campus Gotland, Uppsala Universitet, som fick Gutamålsgillets Janräunu för bäst sälård 2018, alltså bästa marknadsföring med hjälp av gutamål. Det var deras kampanj Sainhaust där man lockar studenter till Gotland med hjälp av gutamål som gav Campus priset. Övriga nominerade var Barlingbo Bryggeri (drycker och etiketter på gutamål) och Limo Gotland (videor på sociala medier). Priset, som är skapat av smeden Nika Caspers, delades ut på den traditionella Gutamålets Dag på Wisby Strand inför 350 i publiken. Programmet i övrigt var en skön blandning av scensamtal om den språkliga släktskapen med våra grannländer, ett musikdrama om smeden Volund, nygamla gotlandsfilmer på gutamål med mera. Petra Lindberg och Yvonne Näsman från Campus Gotland tar emot första Janräunu av gillesordföranden Tommy Wahlgren. Foto:Dennis Pettersson, Gotlandsmedia. Musikdramat Volund spelades upp inför stor publik på Gutamålets Dag.
Läs mer →

Dags för tolfte Gutamålets Dag

Fint pris för gutamål i marknadsföringen. Musikdramat Volund på gutamål. Scensamtal om vår släktskap med grannspråken. Nygammal gotlandsfilm. Nya gutamålsprodukter släpps. Detta och mycket därtill bjuds det när Gutamålsgillet bjuder in allmänheten till den traditionella Gutamålets Dag på Wisby Strand söndagen den 4 november. Dörrarna öppnas 12.00 och programmet börjar 13.00.
Läs mer →

Gutamålscafé på Fornsalen

Efter ett utmärkt initiativ av Gotlands Muséum bjöds det in till gutamålscafé en septemberkväll på Fornsalen och ett tjugotal intresserade deltog. Cafévärdar var språkvetaren Rasmus Lund och museets Lars Kruthof. Efter inledande föredrag om vårt gamla språk så släpptes deltagarna in till fördjupning vid caféborden. Infallsvinklarna var många och flera idéer lades fram. Eftersom både Lund och Kruthof tillhör styrelsen för Gutamålsgillet så fortsätter säkert förädlingen av idéerna där. Men viktigast med cafékvällen var förstås att man, på gutamål eller svenska, fick tillfälle att buldre som man säger på gutamål. De två värdarna tog hand om var sitt diskussionsbord vid gutamålscaféet på Fornsalen.
Läs mer →

120 på Summatatingg

Stenkyrka Folkets  Hus fylldes sista augustisöndagen av 120 medlemmar i Gutamålsgillet som höll sitt tolfte summaratingg med ett särskilt tema. Årets tema var “Lains vör bräukar jårdi” och under dryga fem timmar korsades luften av ord och fraser med anknytning kring odlandet i smått och stort och hamnade på en stor tavla där förekommande gutamålsord skrevs upp. Man behandlade allt från Stenkyrkaäpplets historia och kryddväxter till gamla jordbruksredskap och fördelen med att odla i släke. Dagen inleddes traditionellt med en klurig tipspromenad där man bl.a. fick veta att pelargon kan heta dåktasblåmme på gutamål. Dagen avslutades lika traditionellt med att vinnarna i årets skrivartävling presenterades och hyllades. För andra året i rad vann Mats Ahlby, den här gången med en påhittad fortsättning av Jakob “Fäi-Jakå” Karlsson brev. Denna gång skrev Jakå till lektor Klintberg från New York, men allt visade sig vara en dröm, avslöjade Ahlby. “Roligt och origin
Läs mer →