0
Haustskäumninggi ei rytt
u gäult yvar skogen
0
Lauen gäulnar u fallar
snart ner ti marki
0
Lynlauen har fallt pa
rygg u veisar bäuken.
0
Äutsikt fran körktånne ei Bro

Miljoner till gutamålet

När den 13:e Gutamålets Dag inleddes kom skylten “Brautar in – Nöihaitar” (gutamål för Breaking News) upp på vita duken. Casper Jordan kunde meddela att Vetenskapsrådet i Sverige satsar 5,4 miljoner på en doktorandtjänst där man under fyra år ska forska om gutamålet genom tiderna. Förhoppningsvis hamnar tjänsten på Campus Gotland. Nyhet nummer två var att teaffären Kränku får den andra Janräunu för att affären synliggjort gutamålet med sin fasadskylt sedan mitten av 70-talet. Anneli Dahlbom och sonen Fredrik tog emot statyetten som är skapad av smeden Nika Caspers. De cirka 300 i publiken fick sen lyssna på ett samtal om hur gutamål och gotländska används i olika scensammanhang. Marie Nilsson Lind och Thomas Sundström deltog. Unga Vera Emdén fick ett stipendium för en text på gutamål och dagen avslutade med två filmer med gutamål i centrum och framträdande av sång- och musikgruppen Kummin. Cirka 300 gäster på Gutamålets Dag fick bl.a. lyssna på sång- och musikgruppen
Läs mer →

Andra Janräunu på Gutamålets Dag

Söndagen den 10:e november arrangeras den årliga Gutamålets Dag och i ett traditionellt digert program med samtal, ordtävlingar, sång, musik, film m.m. ska Janräunu nummer två delas ut. I fjol fick ju Campus Gotland den första för sin reklamkampanj Sainhaust. Nu ska den andra delas ut och temat i år är “gutamål i den offentliga miljön”. Varhelst man ser gutamål på t.ex skyltar i omgivningen så ta en bild och sänd till ordförande@gutamal.org. Janräunu är skapad av smeden Niko Caspers
Läs mer →

Välfyllt Summaratingg i Rone

Det var fullsatt vid alla bord när Gutamålsgillet höll sitt 13:e Summaratingg i Rone bygdegård. Årets tema var “Lains vör årdar” för ordet stod i centrum på olika sätt, vilket ju är självklart i ett gille som ska tillvarata vårt gamla språk. Inledningsvis konstaterades att gutamålet står sig starkt i den gotländska vardagen, tydligast i de dagliga tidningarna och i olika former på nätet. Ordlistan på nätet behöver påfyllning av ord som inte finns med i de gamla ordböckerna. Deltagarna i sommarmötet fick arbeta fram nya gutamålsord på dagens företeelser. Husbil blev “Akstäu´u”, energi blev “yvarårk” och hobby “lustsåil”. Om nu förslagen passerar gruppen som lägger in nya ord i gillets ordbok på nätet. I Rone presenterades också en teaterpjäs från 1940-talet som nyligen hittats och Tina-Marie Qviberg fick presentera sin nya bok om djurens gutamålsnamn. Därtill bjöds god mat, försäljning av donerad gotlandica och många glada kommentarer på o
Läs mer →

Älvdalen – Gotland

Man skulle också kunna skriva älvdalska – gutamål i rubriken, för det var gemensamma språkliga erfarenheter som utbyttes när en grupp från Älvdalen i Dalarna kom till Gotland. I Älvdalen lever det gamla språket, övkallspråtje, mer i vardagen än vårt gutamål, kanske inte helt oväntat om man betänker att Älvdalen har 5.000 innevånare och Gotland 60.000. Dessutom pågår nu ett projekt, uppbackat med flera miljoner från Allmänna Arvsfonden, för att säkra språkets framtid i Älvdalens kommun. Där är vi ännu inte på Gotland. En grupp från Gutamålsgillet mötte representanter för  motsvarigheten i Älvdalen och man kunde informera varann om sina utmaningar och framgångar. Likheterna visade sig vara fler än olikheterna, men åtskilliga idéer bollas mellan grupperna och kommer säkert till nytta i de båda språkområdena.
Läs mer →