Akarväg me blalussärn pa ain seidu u ladinggskånn pa danne
Hånnlambi veilar bei Broträsk
Lambbaitar bei Aikstestrandi
Ildsläukare ei summarnati
Lyntreie skyddar gamble byggninggar
Aftmat ei kvällssoli

Hjär kanst däu pumpe

Region Gotland har satt upp sex cykelpumpstationer runtom på Gotland och pumpställena har fått skyltar på gutamål. “Hjär kanst däu pump´din cykkel” står det på skyltarna på Gråbo, Öster och Almedalen i Visby samt i Fårösund, Slite och Klintehamn. Gutamålsgillet har hjälpt till med språket och Eva Gahnström från gillet var på plats vid invigningen på Gråbo och påpekade att stavningen är lite förenklad för att alla ska förstå budskapet.
Läs mer →

Caspar doktorand i gutamål

Det blir Caspar Jordan, Visby, som får tjänsten som doktorand i gutamål vid Uppsala universitet. Han kommer att tillbringa det mesta av arbetstiden på Gotland med regelbundna besök i Uppsala. Däremot är det ännu inte klart om Campus Gotland kan erbjuda en arbetsplats. Tjänsten tillkom genom en satsning på över fem miljoner av Vetenskapsrådet och Caspar Jordans forskning ingår i ett projekt som ska undersöka hur gutamålet har påverkats av andra språk, danska, svenska, tyska med flera, under sin mer än tusenåriga historia. ”Jag är stolt och förväntansfull”, säger Caspar Jordan, ”Projektet har precis kommit igång och ska hålla på i fyra år, så mycket är fortfarande löst i kanterna, inte minst på grund av coronaepidemin som gör det omöjligt att åka och träffa de andra projektdeltagarna. En sak som är säker är att vi planerar att ha löpande kontakt med gutamålstalare, till exempel via Gutamålsgillet, eftersom vi vill att resultaten från projektet ska vara relevanta inte bara för forskare ut
Läs mer →

Gutamålsgillet flyttar årsmötet

Gutamålsgillets årsmöte 29 mars skjuts upp till den 30 augusti och genomförs i stället samtidigt med gillets summaratingg. Anledningen är omsorgen om medlemmarnas hälsa.”Det brukar komma omkring 120 medlemmar till våra årsmöten och eftersom många är i riskgruppen för smittan så har styrelsen beslutat slå ihop årsmötet med det traditionella sommarmötet i augusti” säger Tommy Wahlgren, ordförande i Gutamålsgillet. Gutamålsgillet är en av öns största kulturföreningar med närmare 600 medlemmar. Till årsmötet har över 40 ansökt om medlemskap.
Läs mer →

Buldar på ön

Buldardag i När På Buldardagen till När Idrottsförenings klubbstuga kom 13 personer. Några källingar i sokni hade bakat och fixat kaffi. Man inledde med kaffi och delade samtidigt ut ett par papper med frågor om gutamålsord. På det första fattades gutamålsord i meningar och på det andra handlade det om namn på blommor och fåglar. Diskussioner pågick medan man höll på att svara, men även sedan de rättade orden presenterades. De flesta var väldigt duktiga med frågepapprena och de pratades mycket gutamål. Därefter var det utlottning av diverse saker från Gutamålsgillet och uppläsningar av texter ur ”Gula häftet”. Buldardagen avslutades med berättande av olika mer eller mindre dråpliga pasjasar från de närvarande. /Lotta Buldardag på Fårö Liten rapport från Buldardagen på Fårö. Vi var 9 st på Bergmancentret och hade mycket trevligt! Några hade med sig gamla Fårö-ord som vi diskuterade och så pratade Ingvar om ord som hade med båtar att göra. Så fikade vi och hade allmänt buldar. Som sagt e
Läs mer →