Gutamalsgillet logo


Hånnlambi veilar bei Asa träsk
Akarväg me blåluzärn pa ain seidu u ladingskånn pa danne
Aftmat ei kvällssoli
Lynträie skyddar gamble byggninggar
Ildsläukare ei summarnati
Lambbaitar bei Aikststrandi

Mats Ahlby vann skrivartävlingen

Mats Ahlby, mest känd för sina filmbearbetningar av gotländsk kulturhistoria, blev årets vinnare av Gutamålsgillets skrivartävling. “Rambas” heter det vinnande bidraget och är en skön blandning av skogsarbete, naturskildringar och skrönor på ett gutamål som enligt juryn bjuder “tuggmotstånd”. Resultatet av skrivartävlingen presenterades på Gutamålsgillets summaratingg på söndagen. Andra priset gick till Birgit Larsson med en god blandning av gammalt och nytt gutamål och tredje till Ing-Marie Larssons dikt om ett förkläde som går i arv. Bygdegården i Hejde fylldes av entusiastiska gutamålsvänner och under rubriken “Lains vör gåimar” diskuterade man det som bevarats och ska bevaras för kommande generationer. Gutamålet hör ju självt till det som ska bevaras. Nu ska även dagliga bilder med gutamålstext tas fram med hjälp av gillesmedlemmarna och bli ett rikt flöde på Instagram. Det är en idé av gillesmedlemmen Pernilla Tunekvist som nu ska ta emot bilder
Läs mer →

Hög klass i skrivartävlingen

Enligt juryn för Gutamålsgillets skrivartävling Fäi-Jakåpräise håller årets bidrag hög klass och man har nu utsett pristagarna. De kommer att presenteras i samband med gillets sommarmöte i Hejde den 27:e augusti. Årets skrivartävling med alster på gutamål  är den sjuttonde i ordningen.
Läs mer →

Dags för skrivartävling

Det är dags för årets skrivartävling “Fäi-Jakåpräise” och juryn påminner om att man har juni månad på sig att skriva nytt eller leta fram något ännu inte publicerat  ur skrivbordslådorna. Gula Häftet – eller “Leit mair gutamål” som häftet egentligen heter – har hittills kommit ut arton gånger sedan starten i början av årtusendet. 49 verk, 30 verk av män och 19 av kvinnor, har kommit med i Gula Häftet. Det är två kvinnor som utmärker sig: Britta Pehrsson har vunnit första pris fyra gånger och Vera Sollerman har fått med flest bidrag i häftet. Årets bidrag ska vara inne senast 1 juli.
Läs mer →

26 nya till Gutamålsgillet

Gutamålsgillet har hållit sitt 71:a årsmöte där 26 nya medlemmar valdes in. Ett 120-tal medlemmar samlades på Restaurang Wisborg och fick en heldag med klukku tei, mötesförhandlingar, mat, dryck och underhållning och därtill ett glatt samspråkande med avslutande otndag. Den 17:e upplagan av Leit Mair Gutamål med bidrag från den årliga skrivartävlingen delades ut. Man summerade 2016 och konstaterade att gillet har 522 medlemmar, att gutamålet spridits via  tre miljoner mjölkpaket och att hela 74.000 sökningar gjorts på gillets årdlistu. Styrelsen fick en ny ledamot, museipedagogen Lars Kruthof efter avgående Marianne Hult. I styrelsen omvaldes Tommy Wahlgren som ordförande liksom Eva Gahnström (sekreterare), Ing-Marie Tellström och Aina Hjärne. Kvar i styrelsen är dessutom Lotta Sandström (vice ordförande), Sven Pettersson (kassör) och Kjell Hedin. Nye styrelseledamoten Lars Kruthof intervjuades av Tommy Wahlgren. Kulturpristagaren och gutamålsvännen Roland Olsson intervjuades på årsmöt
Läs mer →