Gutamalsgillet logo


Lynlauen har fallt pa rygg u veisar bäuken
Haustskäumninggi ei rytt u gäult yvar skogen
Lynlauen har fallt pa rygg u veisar bäuken
Lauen gäulnar u fallar snart ner ti marki
Äutsikt fran körktånne ei Bro

Summaratingg om skrivning

Gutamålsgillet samlades på söndagen i Levide för att ha sitt tionde summaratingg där årets ämne var ti ripe, alltså hur man skrev gutamål förr och nu. Uttrycket kommer från Fäi-Jakås brev där han skulle rip ihop någe ti Lektorn. Det bjöds på åtskilliga exempel på hur man skrev och skriver: amerikabrev, tidningsnotiser, dikter med mera lästes upp. Till och med hur man utnyttjar dagens moderna sätt, t.ex Instagram, fick den stora publiken ta del av. Dagens höjdpunkt hade också med skrivande att göra. Pristagarna i årets skrivartävling Fäi-Jakåpräise hyllades och vinnaren Bo-Georg Lindgren läste sin dikt Dråimi. “En eftertänksam och lågmäld betraktelse på finstämt gutamål”, tyckte juryn. Andra pris gick till Torsten Nilsson och tredje till Roland Olsson. Hedersomnämnande fick Åsa Karlsson och Bertil Larsson, den sistnämnde för en berättelse riktad till barn. Bilderna är tagna av PO Karström: Bertil och Barbro Pettersson läser texter om “kalar u källinggar”, Osborne
Läs mer →

Gutamål på mjölkpaketen

Sommaren 2011 kunde man läsa gutamål på mjölkpaketen. I text och bild berättades den gotländska mjölkhistorien. Nu går de fyra s.k. panelerna i repris. Från första juli kan man åter läsa gutamål och se gamla bilder på människor och kor. Dessutom lite annat som kan vara bra att veta om Gotland. Det var i mitten av 00-talet som fem medlemmar i Gutamålsgillet, Bojan Hejdenberg, Vera Sollerman, Karin Mårtensson, Pernilla Olsson och Ingrid Wahlgren, började diskutera möjligheten att få in gutamål på mjölkpaketen. Arla nappade några år senare och 2011 var det dags att presentera såväl gutamålet som gotländsk mjölkhistoria på paketen. Nu i sommar ska Arla lansera en lokalproducerad gotlandsmjölk och då har man åter tagit fram de gamla gutamålsbaksidorna. Eller framsidorna om man så vill.
Läs mer →

Gymnasister mötte gutamålet

Närmare 200 elever från Wisbygymnasiet har fått en tvåtimmars gnuggning i gutamål med hjälp av ledamöter i Gutamålsgillet. Det var elever ur årskurs två på gymnasiet som mötte vårt urgamla språk ur en rad aspekter. Eleverna testades på gutamålsord och fraser och kunskaperna var oväntat goda. Det ansåg både informatörer och inte mist arrangören, gymnasieläraren Jane Ahrling. Lotta Sandström, Ingrid Wahlgren, Ola Arvidsson och radioprofilen Mari Winarve stod på scenen tillsammans med programledarna Bosse Carlgren och Tommy Wahlgren. Man talade om gutamål till vardagslag och på kulturscener, i marknadsföring och inte minst allt på nätet från ordlista till facebook (tröinkeik på gutamål), rap och nya gutamålstexter till poplåtar. Med hjälp av film,sånger och ny teknik fick eleverna sig en massa gutamål till livs och om man får lita till det ljudliga engagemanget och applåderna blev det en lyckad dag när gymnasisterna mötte gutamålet.
Läs mer →